Izvedba objekta do IV. gradbene faze zajema

Zemeljska dela:

 • zakoličba objekta skladno z zakonodajo in izdelavo Zapisnika o zakoličbi z strani pooblaščenega geodeta, izdelava profilov.
 • strojno ročni izkop za objekt v terenu III kategorije, z odvozom humusa na gradbiščno deponijo ali takojšnjim razgrinjam na deponiji, odvoz viška materiala
 • izvedba tamponske blazine ustrezno utrjene vključno z dobavo materiala, zasip za temelji z materialom iz izkopa
 • v ceni ni zajeto: geomehanskega pregleda temeljnih tal, zamenjave temeljnih tal, morebitna dobava in vgradnja filca.

Armirano betonska in tesarska dela:

 • Dobava in vgradnja betona vrste C25/30; XC 1; Cl 0,2, S4 v vse AB konstrukcije (AB talna plošča, AB vertikalne, horizontalne in poševne vezi, AB stropna plošča skladno z statičnim izračunom)
 • Dobava in vgradnja rebraste armature RA500S ne glede na presek in tipskih armaturnih mrež v vse konstrukcijske elemente skladno z armaturnim načrtom in statičnim izračunom.
 • Vzorčenje vgrajenega betona brez izdelave končne ocene betona.
 • Izvedba opaža vseh betonskih elementov v:
  • vidni kvaliteti opaža za ploščo nad pritličjem, kar omogoča prihranek preko 5€/m2 v kasnejši fazi zaradi odpadlih ometov
  • običajni kvaliteti opaža za vertikalne, horizontalne in poševne vezi, robu talne plošče,...
 • zidarska dela:
  • Toplotno izolacijo pod talno ploščo z 10 cm XPS tlačne trdnosti 300 kPa pri 10% deformaciji, toplotno izolacijo temeljev z notranje strani z 10 cm XPS-om, toplotno izolacijo z zunanje strani z 16 cm XPS-om.
  • Horizontalno hidroizolacijo z plastomernimi bitumenskimi trakovi debeline 4 mm pod vsemi nosilnimi zidovi ter vertikalno hidroizolacijo temeljnih nastavkov in podzidka do višine 30 cm nad terenom
  • Izvedba zidanega temeljnega nastavka kar omogoča izvedbo toplotne izolacije in z tem preprečen toplotni most
  • Izvedba zaključka hidroizolacije na stavbno pohištvo v pritličju z samolepilnimi črnimi trakovi proizvajalca Grace (Bithuthene 4000)
  • Dobava in vgradnja toplotne izolacije v debelini 5 cm nad AB preklade oken, kar preprečuje izvedbo toplotnih mostov v kolikor se kupec odloči za vgradnjo podometnih rolet ali žaluzij
 • ostrešje, krovsko kleparska dela
 • Dobava in vgradnja lesenega ostrešja dvokapnice iz smrekovega/ jelovega lesa II. kvalitete, vse insekticidno in antiglivično zaščitenega
 • Dobava in vgradnja paroprepustne folije, letev 5/8 z katerim izvedemo prezračevalni kanal, izvedbo letvanja za ponujeno kritino
 • Izvedba kritine kot npr. Trimoval TPO - jeklena kritina z protikondenčnim obrizgom v standardnih barvah
 • Dobava in montaža kleparskih izdelkov (žlebovi, cevi, odtočnih kotličkov) iz ALU barvne pločevine debeline 0,55 mm, vključno z pripadajočimi kljukami in ostalim pritrdilnim in spojnim materialom
 • Tipski snegolovi v barvi kritine, PVC prezračevalna mrežica
 • Izvedba lesenega napušča debeline 18 mm, trikratno barvanega z lazurnim premazom pri H126.
 • AB plošča nad pritličjem je toplotno izolirana z 30 cm steklene volne, ki pa ni pohodna.

Stavbno pohištvo, okna in vhodna vrata, rf ograja na francoskih oknih nadstropja

 • Sestava oken
  • Les smreka troslojno lepljen d=68mm soft izvedba
  • Steklo Ug=1,1Wm2K
  • Tesnilo dvojno Q-lon
  • ALU odkapni profil na podboju in krilu
  • Površinska obdelava:
   • 1. osnovni premaz
   • 2. vmesni premaz z UW zaščito
   • 3. končni lak
 • Okovje Sigenia
 • Izjava o skladnosti CE

Fasadna obloga

 • Dobava in vgradnja – izdelava fasadne obloge po sistemu Baumit PRO, ki zajema:
  • Baumit fasadna plošča EPS-F (brez preklopa) debeline 20 cm, lepljena z lepilom Baumit Pro Contact
  • izravnalno armirni sloj z Baumit Startex in Baumit Pro Contact
  • Baumit Uni primer
  • GranoporTop praskana struktura 1,5mm ali Silikat Top praskana struktura 1,5mm v svetlih tonih
 • Dobava in vgradnja – izdelava fasadne obloge podzidka cca 30 cm nad terenom po sistemu Baumit PRO, ki zajema:
  • Baumit fasadna plošča stirocokl (brez preklopa) debeline 20 cm, lepljena z lepilom Baumit Pro Contact in mehansko pritrjena z sidri nad izvedeno črno hidroizolacijo
  • izravnalno armirni sloj z Baumit Startex in Baumit Pro Contact
  • Baumit Uni primer
  • Zaključni sloj Mosaik v poljubni barvi
 • Zunanje granitne okenske police (tip kamna beta rosa ali new kristal) v debelini 2 cm z odkapnim robom in oder potreben za izvedbo fasaderskih del

Izvedba grobih elektro instalacij

 • Izvedba – dobava in vgradnja rebrastih cevi in razvodnih doz v betonskih plošči nad pritličjem po načrtu elektro instalacij. Izvedba izpustov za luči v plošči.
 • Izvedba ozemljitve v betonski talni plošči z pocinkanim valjancem 25/4 mm z izvedbo štirih krakov na vsakem vogalu talne plošče
 • Dobava in vgradnja cevi do fi 75 mm v talni plošči za potrebe kasnejše povezave – uvleka dovodnega kabla NN priključka

Izvedba fekalne kanalizacije

 • Dobava in vgradnja PVC hišnih kanalizacijskih cevi fi 110 za odvod odpadne vode z stranišč in kuhinje (cevi SN2, polno obbetonirane z vsemi koleni, odcepi, tesnili,...)
 • Izdelava zbirnega betonskega jaška izdelanega iz betonske cevi fi 80 cm, globine do 1 m, z betonskim pokrovom in obdelavo mulde. Jašek lociran tik ob objektu.

V ceno ni vključeno:

 • Pridobivanje projektnih pogojev, pridobivanje gradbenega dovoljenja, izvedba PGD/PZI projektne dokumentacije
 • Izvedbo gradbiščnih priključkov ter porabe vode, elektrike, morebitnih zapor cest
 • Nadzor skladno z zakonodajo
 • Izvedba strojnih in elektro instalacij (opcijsko), izvedba ometov, estrihov, ostalih obrtniških del (opcijsko)
 • Dobava in montaža dimnika, kamina, obrob,..., stopnic
 • Zunanje ureditev vključno z vsemi priključki, morebitno izvedbo dovozne ceste ali poti
 • Alarmno varovanje objekta

 

Če so vam naše hiške všeč, preverite še ceno!

Pri zasnovi in sami izvedbi posvečamo obilo pozornosti vgradnji kvalitetnih izolacijskih sistemov, saj slednji omogočajo izvedbo zelo dobre nizko energijske hiše. Strehe objektov so največkrat izvedene s klasičnim lesenim ostrešjem in pokrite z opečno ali betonsko strešno kritino. V osnovi vgrajujemo lesena okna z boljšimi termoizolacijskimi karakteristikami.